تالارپذیرایی ،رستورانها برای کرونا کی باز میشو

وزارت بهداشت که مجوز برای بازگشایی تالار پذیرایی می دهد با ویروس کرونا تالارها و رستوران ها اکثرا دچار تعطیل شده‌اند و لطمه سنگینی به تالارهای پذیرایی وارد شد باید بدانید که برای بازگشایی تالارهای پذیرایی نیاز به مجوز وزارت بهداشت می باشد و همچنین وزارت بهداشت باید صادر بیانیه‌ای صادر نماید که کی تالارهای پذیرایی بازگشایی خواهد شد در سال ۱۳۹۹ روند تولید کار تالار پذیرایی نیاز به تحمل دارد چون با وجود ویروس کرونا و مریضی و رکود این تالارها باید اقداماتی از طرف وزارت بهداشت به صورت بگیرد برای هر شهر مجوز خاصی صادر خواهد شد و در استانهای سفید به احتمال لقبی است ۳۴۹۹ بازگشایی خواهد شد با پروتکل های وزارت بهداشت اما این را باید بدانیم که تالارهای پذیرایی در مناطق سفید باز با ترس مردم روبرو خواهد شد و از طرفی هم دو ماه محرم و صفر را اضافه کنید که تا ابتدایی پاییز نیاز به تعطیلی می باشد از طرفی هم به اصرار برخی هم به وزارت بهداشت اعلام نموده که در پاییز پیچ شروع بیماری است پس باید تقاضا می‌توان گفت تالارهای پذیرایی در سال ۱۳۹۹ زیاد کاری نخواهم کرد مگر این که واکسن آن کشف شود و مردم روزانه از واکسن استفاده نمایند از طرفین تالارهای پذیرایی با توجه به ویروس کرونا و رستوران هایی که تعطیل میباشد برای رستورانها اقدامات مشابهی در شهرهای مختلف صورت گرفته و نیاز به مجددا بازگشایی دارند همچنین برای تالار پذیرایی سال ۹۹ زیاد در آینده درخشانی را در آن متصور نیست مگر اینکه معجزه ای رخ داد وزارت بهداشت برای بازگشایی تالارهای پذیرایی هنوز بیانیه ای صادر نخواهد کرد این بیانیه توسط وزارت بهداشت در استان متفاوت می باشد الان با توجه شعبه یک استان های خوزستان با توجه به اینکه استان‌های گرمسیر می‌باشند و قبلاً تحلیل کرده بود مگر ما اثری در بیروت را دارد اما متاسفانه با شروع پیکتو پمپ شروع شده اما در استان‌هایی که سفید می‌باشد و پروتکل های عید می دانم که تا بعد از پاییز نیاز به بازگشایی داشته باشند گرچه بازار کلت ها را در تابستان می‌باشد اما در مناطق جنوبی کشور بازگشایی تالارها و پیک مراسم آنها در زمستان می باشد برای قسمت شمالی کشور و مراکز کشور امسال بعید می دانیم که تالارها درآمده آنچنانی داشته باشند تا بتوانند مراسم بگیرد بهترین راهکار شیوه‌ای است که باید ارائه نمود و باید طرح های نوین اجرا کرد اگر که می‌توانید مراسم را در منازل و بین انجام دهید در این صورت شما با رعایت کوتاه بهداشتی نیازی زیاد به مجوز و مجوزهای قانونی ندارد و می‌توانید بهبود توان در منازل خود عروس و داماد یا در محل پارکینگ برای اقدام به برگزاری مراسم نمایید همچنین نیازمند به یک پروتکل و نیازمند یک بخشنامه‌ای است و نیازمند بررسی و بازنگری می باشد که تا حالا را بتوانند در آن به کار خود ادامه داد امسال ساده بسیار بحرانی برای رستوران ها و تالارهای پذیرایی در سراسر کشور و همچنین مشکلاتی برای رستوران هایی که در سراسر دنیا وجود دارد با همه این تفاسیر شما باید فکری به حال خویش کنید و بتوانید با تفکر و تحمل و با مشورت و همدلی این پروسه را پشت‌سر بگذاریم علاوه بر این تالار های پذیرایی سمت صندلی تالار و تجهیزات تولید تجهیزات تالار هم دچار روحی شدید شده و نیاز بند به بررسی مجدد دارد شما در این زمان بی تو