صندلی فلزی طلایی تالار و صندلی استیل تالار از جنس فلز و تولید شده و صندلی مبله فلزی ابکاری پی وی دی صورت میگیرددر خقوص یوال مهم ابکاری طلایی صندلی تالار ایا مقاوم هست و چقدر عمر میکند در خصوص دوام ابکاری طلایی صندلی تالار پوشش ابکاری طلایی معمولا به سه روش صورت ابکاری اب زرد که قبلا بر روی صندلی تالار صورت میگرفت که مقاومت و رنگ ان روی صندلی تالاری فلزی کیفیت لازم را نداشت دومین ابکاری که بر روی صندلی تالاری فلزی صورت میگرفت ابکاری فورتیک بود که ابکاری فورتیک از جمله معایب ان پوسته پوسته شدن ابکاری بر روی صندلی تالاری بود سومین و‌جدیدترین ابکاری که در مجموعه ما کلیه تولیدات صندلی و‌میز تالار ما با پوشس ابکاری پی وی دی میباشد ابکاری پی وی دی طی دو‌مرحله ابکاری میشود ابتدا بعد تکمیل مراحل ساخت و‌پرداخت صندلی تالار برای انجام ابکاری سیلور فرستاده میشود بعد از ابکاری سیلو مجددا ابکاری طلایی در خلع انجام میشود یعنی ابکاری پی وی دی دو بار ابکاری میشود ابتدا ابکاری سیلور یا استیل دوم ابکاری طلایی در واقع همان پوشس ابکاری هست که بر روی شیر الات اب استفاده میگردد پس الکاری پی وی دی بر روی میز وصندلی تالار با رطوبت مشکلی ندارد وابکاری طلایی رو صندلی تالار در شهرهای شرحی شمال مشکلی ایجاد نمیکند ولی هرگونه مواد شیمیایی مثل جوهر نمک و سود اسید حتی بخار ان روی صندلی ابکاری طلایی بنشیند ابکاری را کلا منهدم میکندو‌میز ابکاری طلایی و‌میزتالاری

صندلی مبله فلزی تالاری
صندلی تسمه ای طلایی
صندلی استیل طلایی
صندلی ابکاری طلایی
صندلی پایه ایکس قابلیت ابکاری طلایی و سیلور
صندلی پایه ایکس با چرم مشکی
صندلی پشت سی ان سی تالار
صندلی تالاری با پایه ابشاری ابکاری شده
صندلی تسمه ای تالار پشت سی ان سی